Curs en català

El Curs ARDES d’Art, Disseny i Sostenibilitat

El curs està estructurat al voltant de 4 mòduls:

• Mòdul 1 – Sostenibilitat i canvi climàtic: perspectiva històrica i la seva relació amb les arts
• Mòdul 2 – Art i Disseny per comunicar Sostenibilitat i Canvi Climàtic
• Mòdul 3 – Eines digitals per a la participació interactiva del públic amb l’Art i el Disseny
• Mòdul 4 – Call for Artists

El següent material està disponible en 5 idiomes:
• Guia del professor
• Descripció de cada mòdul
• Material d’ensenyament per a cada mòdul

Un document pràctic amb una visió general del curs i pautes per a la seva implementació, per donar suport als professors i complementar el pla d’estudis i el material d’ensenyament.

Mòdul 1 – Sostenibilitat i canvi climàtic: perspectiva històrica i la seva relació amb les arts

Mòdul 2 – Com l’art pot contribuir a facilitar el diàleg, comunicar la sostenibilitat i el canvi climàtic, i fomentar l’aprenentatge

MÒDUL 3 – Eines digitals per a la participació interactiva del públic amb l’Art i el Disseny

MÒDUL 3 DESCRIPCIÓ

Lliçó 1 Maneig de dades i big data a través d’eines digitals creatives
Tema 1: Eines, tècniques i metodologies d’interpretació i visualització de dades i big data (sòl, aigua, clima, etc.)

Lliçó 2 Eines digitals creatives per a la comunicació i la interacció en directe
Tema 1: Eines d’interacció en directe

Lliçó 3 Disseny d’experiències d’usuari per augmentar la participació del públic
Tema 1: Tecnologies i eines creatives de dades per a la col·laboració, la co-construcció de significats culturals, camps i participació del públic

Mòdul 4 – Call for artists

El Mòdul 4 és un mòdul opcional on els estudiants que van participar en el curs poden presentar les seves obres i projectes que mostren l’art i el disseny com a mitjà per comunicar el canvi climàtic i la sostenibilitat, i que tenen com a objectiu crear consciència i promoure l’acció.

Els resultats de la Convocatòria per a Artistes durant el projecte es poden veure a l’Exposició ARDES